Za co nasze serca kochają kawę?
Wpisany przez S.Z.   
środa, 27 września 2023 13:25

Za co nasze serca kochają kawę?

Wiele osób z obawy przed przyspieszonym rytmem serca czy skokami ciśnienia ogranicza lub odstawia kawęi – zupełnie niesłusznie! Z badań wynika, że jedną z największych zalet małej czarnej jest jej zdolność do obniżania ryzyka wystąpienia chorób układu krążeniaii. Co więcej, dowiedziono, że u osób regularnie pijących kawę, prowadzących zdrowy styl życia, ryzyko zgonu z powodu chorób serca jest nawet o 22 proc. mniejsze niż u tych, którzy nie piją jej wcaleiii. Za pozytywny wpływ kawy na serce i naczynia krwionośne odpowiadają zawarte w niej kofeina i polifenoleiv. Od 3 do 5 filiżanek czarnej kawy dziennie może stanowić element zdrowej i zbilansowanej diety.


 

W grupie chorób układu krążenia znajduje się 100 kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10) obejmujących schorzenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca i zawał serca, niewydolność żył i żylakivi. Niestety są one w naszym kraju prawdziwą plagą! Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne określa Polskę jako kraj o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowymvii. Każdego roku blisko 75 tys. Polaków doświadcza udaru mózgu, a 80 tys. – zawału serca. Choroby układu krążenia odpowiadają za największą liczbę zgonów w Polsce – 37 proc. w porównaniu do 23 proc. zgonów powodowanych przez nowotworyviii. W wielu krajach Unii Europejskiej, m.in. Francji, Belgii, Danii, Hiszpanii, Grecji, Szwecji czy Finlandii liczba przypadków śmierci z tej przyczyny jest około połowę mniejszaix.

Pijąc regularnie kawę, możesz wspierać układ krążenia

Dobrą wiadomością dla kawoszy powinny być wyniki różnych badań, wskazujące na to, że spożywanie kawy nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób układu sercowo- naczyniowegox. Jeszcze lepszym powodem do sięgania po małą czarną może być zaobserwowane powiązanie między umiarkowanym spożywaniem kawy (3-5 filiżanek dziennie) a większą ochroną przeciwko tym chorobom. W przypadku badań, w których analizowano wpływ kawy na zdrowych uczestników, stwierdzono, że:
• Umiarkowane spożycie kawy jest związane ze zmniejszonym ryzykiem udaru mózgu,
szczególnie w przypadku kobietxi, xii, xiii;
• Wypijanie 3-5 filiżanek kawy dziennie może mieć działanie ochrone w odniesieniu do
ryzyka choroby niedokrwiennej sercaxiv, xv;
• Umiarkowana konsumpcja kawy może wiązać się ze zmniejszeniem ryzyka migotania
przedsionkówxvi, xvii.

Picie kawy może pomóc w walce z nadciśnieniem

Na szczególną uwagę zasługuje rola kawy w prewencji nadciśnienia tętniczego – jednej z najpowszechniejszych chorób układu krążenia, która dotyka już blisko 10 mln Polakówxviii.
Badania wykazały, że kawa nie tylko nie prowadzi do nadciśnieniaxix, ale może wręcz obniżać ryzyko wystąpienia tej choroby, szczególnie u kobiet pijących 4 filiżanki dzienniexx. Według najnowszych badań, opublikowanych na początku 2023 roku, u osób spożywających 3 filiżanki kawy dziennie skurczowe ciśnienie krwi było niższe nawet o 9,7 mmHg, a przy 2 filiżankach - o 5,2 mmHg w porównaniu do osób, które unikały tego napojuxxi. Jak wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, kardiolog, za ochronne działanie kawy na układ krążenia odpowiadają związki aktywne decydujące o jej aromacie i smaku, kofeina i polifenole, które wpływają przeciwzapalnie na śródbłonek tętnicxxii.

Kawa może obniżać ryzyko umieralności związane z chorobami układu krążenia

W Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano zmniejszenie długości życia o dwa lata, a za znaczną część tego spadku odpowiadają choroby układu krążeniaxxiii. Częstość ich występowania łączy się z kolei z niezdrowymi wyborami – aż 28 proc. zgonów z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego jest powiązanych z paleniem tytoniu, 17 proc. – z brakiem aktywności fizycznej, 14 proc. – z nadwagą, 13 proc. – ze złej jakości dietą i 7 proc. – z nadużywaniem alkoholuxxiv. Jest jednak nadzieja na poprawę tej sytuacji, bo jak informuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, 80 proc. przedwczesnych zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych można zapobiec, dokonując niewielkich zmian w stylu życiaxxv. Warto zacząć od picia czarnej kawy – najniższe ryzyko umieralności związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego zostało zaobserwowane przy spożywaniu około 3 filiżanek dziennie, ze zmniejszeniem ryzyka zachorowania o nawet 21 proc.xxvi,xxvii, xxviii, xxix

***** *** ***** *** *****

„Kawa i zdrowie" to program informacyjno-edukacyjny, zainicjowany w 2017 r. pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia (obecnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego) przez Fundację „Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie”. Jego celem jest promocja walorów zdrowotnych kawy oraz zmiana sposobu jej postrzegania poprzez obalanie mitów i przedstawianie faktów opartych na badaniach naukowych. Obiektywne i aktualne informacje na temat właściwości kawy oraz jej miejsca w codziennej diecie przekazywane są za pomocą strony internetowej www.kawaizdrowie.pl.  Motywem przewodnim kampanii jest hasło „Od 3 do 5 filiżanek kawy dziennie.
Codziennie. Dla zdrowia”, wynikające z opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), która mówi, że bezpieczne dla zdrowia, dzienne spożycie kofeiny to ok. 400 mg, czyli mniej więcej od 3 do 5 filiżanek kawy. Działania Programu wspiera naukowa Rada Ekspertów.


 i Biostat, Badanie na temat konsumpcji kawy w Polsce, badanie objęło 385 respondentów, którzy piją kawę, maj 2021. Badanie zrealizowano na zlecenie Fundacji „Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie”, organizatora programu „Kawa i zdrowie”.
ii Malerba S. et al. (2013) A meta-analysis of prospective studies of coffee consumption and mortality for all causes, cancers and cardiovascular diseases. Eur J Epidemiol, 28(7):527-39.
iii Neal D. Freedman, Ph.D., Yikyung Park, Sc.D., Christian C. Abnet, Ph.D., Albert R. Hollenbeck, Ph.D., and Rashmi Sinha, Ph.D., The New England Journal of Medicine, Association of Coffee Drinking with Total and Cause-Specific Mortality, May 2012.
iv Aqudelo-Ochoa G.M. (2016) Coffee consumption increases the antioxidant capacity of plasma and  has no effect on the lipid profile or vascular function in healthy adults in a randomized controlled trial. J Nutr, 146(3):524-531.
v EFSA (2015) Scientific Opinion on the Safety of Caffeine, EFSA Journal, 13(5):4102
vi Rekomendacja nr 15/2020 z dnia 15 grudnia 2020 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii:
https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/ppz/2020/REK/15_2020.pdf
vii https://ptkardio.pl/aktualnosci/739-swiatowy_dzien_serca_2023
viii GUS, Umieralność w 2021 roku 16.05.2022 r., Zgony według przyczyn – dane wstępne
ix https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Causes_of_death_statistics
x Ding M. et al (2014) Long-term coffee consumption and risk of cardiovascular disease: a systematic review and a dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Circ, 129(6):643-59. Crippa A. et al. (2014) Coffee consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: a dose-response meta-analysis. Am J Epidemiol, 180(8):763-75.
xi Lopez-Garcia E. et al. (2009) Coffee consumption and risk of stroke in women. Circ, 119:1116-1123.
xii Kim B. et al. (2012) Coffee consumption and stroke risk: A meta-analysis of epidemiologic studies. Korean J Fam Med, 33(6):356-65.
xiii Larrson S.C. and Orsini N. (2011) Coffee consumption and risk of stroke: A dose-response meta- analysis of prospective studies, Am J Epidemiol, 174(9):993-100.
xiv Crippa A. et al. (2014) Coffee consumption and mortality from all causes, cardiovascular disease, and cancer: a dose-response meta-analysis. Am J Epidemiol, 180(8):763-75.
xv Wu J. et al. (2009) Coffee consumption and the risk of coronary heart disease: a meta-analysis of 21 prospective cohort studies. Int J Cardiol, 137:216-225.
xvi Caldeira D. et al. (2013) Caffeine does not increase the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Heart, 99:1383-1389.
xvii Cheng M. et al. (2014) Caffeine Intake and Atrial Fibrillation Incidence: Dose Response Meta- analysis of Prospective Cohort Studies. Can J Cardiol, 30(4):448-54.
xviii RAPORT NFZ: Nadciśnienie tętnicze: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/raport-nfz-nadcisnienie-tetnicze,7352.htm
xix Mesas A.E. et al. (2011) The effect of coffee on blood pressure and cardiovascular disease in hypertensive individuals: a systematic review and meta-analysis. AJCN, 94(4):1113-26.
xx Geleijnse J.M. (2008) Habitual coffee consumption and blood pressure: An epidemiological perspective. Vasc Health Risk Man, 4(5):963-970.
xxi Self-Reported Coffee Consumption and Central and Peripheral Blood Pressure in the Cohort of the Brisighella Heart Study, https://www.mdpi.com/2072-6643/15/2/312
xxii Czy picie kawy rzeczywiście podnosi ciśnienie? Mała czarna a zdrowie człowieka – fakty i mity: https://radioklinika.pl/czy-kawa-jest-zdrowa/#nadcisnienie-a-picie-kawy-czy-kawa-rzeczywiscie- podnosi-cisnienie
xxiii https://ptkardio.pl/aktualnosci/739-swiatowy_dzien_serca_2023
xxiv van Dam R. (2008) Combined impact of lifestyle factors on mortality: prospective cohort study in
US women. BMJ, 337:a1440.
xxv https://ptkardio.pl/aktualnosci/739-swiatowy_dzien_serca_2023
xxvi Mostofsky E. et al. (2012) Habitual coffee consumption and risk of heart failure: a dose-response meta-analysis. Circ Heart Fail, 5(4):401–405.
xxvii Malerba S. et al. (2013) A meta-analysis of prospective studies of coffee consumption and mortality for all causes, cancers and cardiovascular diseases. Eur J Epidemiol, 28(7):527-39.
xxviii Liu J. et al. (2013) Association of Coffee Consumption with All-Cause and Cardiovascular Disease Mortality. Mayo Clinic Proc, 88:10.
xxix Rebello S.A. and van Dam R.M. (2013) Coffee Consumption and Cardiovascular Health: Getting to the Heart of the Matter. Curr Cardiol Reps, 15:403.a

/źródło - /

Poprawiony: środa, 27 września 2023 13:54